12/08/2020

Εθνικό χρέος της Επιτροπής Πισσαρίδη και της Κυβέρνησης να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας

Αθήνα 11/8/2020

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δια του Ταμείου Ανάπτυξης της, φάνηκε οικονομικά ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη χώρα μας. Τα 72 δις. ευρώ (μαζί με τον ΕΣΠΑ και τα δάνεια) είναι ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, που, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά και αναπτυξιακά, θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην οικονομική ανάκαμψη και ανόρθωση της χώρας μας. Ασφαλώς, για το αποτέλεσμα αυτό συνέβαλε, πιστεύω, καθοριστικά η ξεκάθαρη αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης και ιδίως του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και οι συνεχείς επαφές του με τους ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών και τα επιχειρήματά του για ειδική αντιμετώπιση και στήριξη της χώρας μας.

Αυτό, λοιπόν, επετεύχθη και είναι ιδιαίτερα θετικό και αισιόδοξο για τη χώρα μας και το λαό μας. Με μία, όμως, προϋπόθεση, ότι τα χρήματα αυτά δεν θα διατεθούν για την κάλυψη παλαιότερων οικονομικών προβλημάτων και αναγκών, και ούτε για λειτουργικές υποχρεώσεις της χώρας μας, αλλά θα διατεθούν μελετημένα και στοχευμένα για την ανάπτυξη της χώρας. Η αλήθεια είναι, ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το δήλωσε κατά τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο και μάλιστα «δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πακέτου και στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας μας».

Θα έλεγα και το πιστεύω, ότι η καλύτερη απόδειξη για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι η συγκροτηθείσα Επιστροπή υπό τον διακεκριμένο Καθηγητή και Νομπελίστα κύπριο Χριστόφορο Πισσαρίδη, και με τη συμμετοχή στην ίδια Επιτροπή διακεκριμένων οικονομολόγων και καθηγητών, διεθνούς κύρους και ανεγνωσμένης επιστημοσύνης και πρακτικής εφαρμογής.

Η Επιτροπή αυτή, έδωσε ήδη στη δημοσιότητα τις σχετικές προτάσεις της και ειδικότερα, αφορούν σε δέσμη 14 μέτρων, που πρέπει να εφαρμόσει η χώρα μας, σχετικά με το ποσό των 72 δισ. της Ε.Ε. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν ένα προσχέδιο, το οποίο τέθηκε ήδη σε διάλογο, η δε τελική πρόταση θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και ακολούθως τον Οκτώβριο θα σταλεί προς έγκριση στις Βρυξέλλες.

Μελέτησα, με ιδιαίτερη προσοχή, τις προτάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη και τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η μείωση της επιβάρυνσης της εργασίας, που σήμερα είναι υπερβολική, η μείωση της φορολογίας, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση του τουρισμού, η ενίσχυση των κινήτρων για την εργασία και την επιχειρηματικότητα και η στήριξη της έρευνας.

Ασφαλώς, οι προτάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα θετικές, αλλά αισθάνομαι την υποχρέωση, να παρατηρήσω, ότι από τις προτάσεις αυτές λείπει παντελώς η στήριξη και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, δηλ. της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και μέσω αυτών, η στήριξη της συνεχώς εγκαταλειπόμενης Ελληνικής Περιφέρειας και η δημιουργία κινήτρων και προϋποθέσεων επιστροφής των νέων στην ύπαιθρο. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, που έχει άμεση σχέση και με τη μείωση της ανεργίας και απορώ, γιατί οι διακεκριμένοι επιστήμονες της εν λόγω Επιτροπής Πισσαρίδη δεν το διέλαβαν στις 14 προτάσεις τους.

Η χώρα μας έχει, όπως είναι γνωστό, το καλύτερο κλίμα στον κόσμο, τα μεσογειακά προϊόντα (αγροτικά και ζωικά) φημίζονται επίσης ως τα καλύτερα και πλέον υγιεινά. Παρά ταύτα, δεν είναι δυνατόν ολόκληρες γεωργικές εκτάσεις να μένουν σήμερα ακαλλιέργητες (χέρσες) και να εισάγουμε πατάτες, σκόρδα, ακόμη και πορτοκάλια και μανταρίνια, αλλά και κρέατα από άλλες χώρες.

Η καλύτερη λύση για τη χώρα μας είναι να στηρίξουμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία και να δώσουμε ειδικά και ισχυρά κίνητρα, και επίσης, να λυθεί το μέγα πρόβλημα των ακαλλιέργητων σήμερα μεγάλων αγροτικών εκτάσεων.

Για το σκοπό αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη και εθνικό χρέος, η Επιτροπή Πισσαρίδη να μελετήσει καλύτερα και εις βάθος το μέγα θέμα του πρωτογενούς τομέα και να το συμπεριλάβει μεταξύ των προτάσεών της, και μάλιστα μεταξύ των πρώτων ειδικών μέτρων και ειδικών κινήτρων για την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. Πρόκειται για μοναδική ευκαιρία, που δεν πρέπει να χαθεί και είμαι βέβαιος, ότι, τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και το Υπουργείο Γεωργίας θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Επαναλαμβάνω και τονίζω ιδιαίτερα, ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία της χώρας μας πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής Πισσαρίδη και της Κυβέρνησης και αυτό δεν μπορεί να επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση!!!

Image120820111304 Image120820111329