ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το πλήρες βιογραφικό μου σημείωμα, από επαγγελματικής και πολιτικής πλευράς, αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος για το δικηγορικό μου λειτούργημα και για τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό κρίνω, ότι δεν είναι ανάγκη να επαναληφθούν και στο σημείο αυτό οι πολιτικές μου δραστηριότητες.

Σας παραπέμπω, λοιπόν, για τις πολιτικές μου αυτές δραστηριότητες στο παραπάνω βιογραφικό μου σημείωμα και δηλώνω και πάλι, ότι από το έτος 2009 επέλεξα να μην επιθυμώ να είμαι πλέον βουλευτής, για τους λόγους που επαρκώς εξήγησα με σχετικές τότε δημόσιες δηλώσεις μου και επαναλαμβάνω, τόσο στο παραπάνω βιογραφικό μου σημείωμα, όσο και στην αρχική επιστολή μου.

Βεβαίως, κατά την περίοδο αυτή, ρίχνω το βάρος των δραστηριοτήτων μου στη νομική μου επιστήμη και στο δικηγορικό μου λειτούργημα, αλλά ποτέ δεν έπαψα και δεν θα πάψω, να είμαι πολιτικός και να δείχνω το έντονο ενδιαφέρον μου και να κάνω και τις σχετικές παρεμβάσεις για τα πολιτικά πράγματα της χώρας μας και ειδικότερα της ιδιαίτερης μου πατρίδας, της Ηπείρου.

————–.————–