ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εθνικό χρέος της Επιτροπής Πισσαρίδη και της Κυβέρνησης να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας
Αθήνα 11/8/2020   Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δια του Ταμείου Ανάπτυξης της, φάνηκε οικονομικά ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη χώρα μας. Τα 72 δις. ...