ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Αντ. Φούσας επέλεγε πάντοτε, και επιλέγει και σήμερα, τους συνεργάτες του δικηγορικού του γραφείου, με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια, ως προς τα προσόντα τους και ιδίως ως προς την πληρότητα των νομικών τους γνώσεων, το ήθος τους, την προθυμία τους για την εξυπηρέτηση των πελατών, που μας εμπιστεύονται, και για την αφοσίωσή τους στο καθήκον του δικηγορικού λειτουργήματος. Πράγματι, από το γραφείο του Αντ. Φούσα, πέρασαν, κατά διαστήματα, πολλές δεκάδες νέοι άνθρωποι, είτε ως ασκούμενοι, είτε και ως συνεργάτες δικηγόροι, εκ των οποίων σήμερα, πολλοί κοσμούν την Ελληνική Δικαιοσύνη ως λειτουργοί της, ή είναι Συμβολαιογράφοι, ή και αξιόλογοι και μάχιμοι δικηγόροι, ή ως κρατικοί λειτουργοί, αλλά και ως πολιτικοί.

Σήμερα στο δικηγορικό γραφείο του Αντ. Φούσα προσφέρουν τις νομικές τους υπηρεσίες οι εξής:

 

Αντώνιος Γρ. Φούσας

Δικηγόρος Αθηνών, παρ΄ Αρείω Πάγω (πρώην Υπουργός και Βουλευτής).

Εμμανουήλ – Μηνάς Σ. Σταύρου

Δικηγόρος Αθηνών (παρ΄ Αρείω Πάγω).

Δημήτριος Νικ. Κουσιουρής

Δικηγόρος Αθηνών (παρ΄ Αρείω Πάγω).

Λαμπρινή Κ. Δάλλα

LLM, Δικηγόρος Αθηνών (παρ΄ Εφέταις).

Αθηνά Αντ. Φούσα

LLM, Δικηγόρος Αθηνών (παρά Πρωτοδίκαις).

Δημήτριος Γρ. Κόκκορος

LLM, Δικηγόρος (παρ΄ Εφέταις).

Κων/νος K. Κυριακού

Δικηγόρος Αθηνών (παρά Πρωτοδίκαις).

Παρασκευή A. Σιάρκου

Δικηγόρος Αθηνών (παρά Πρωτοδίκαις).

Κωνσταντίνος Αντ. Φούσας

LLM, Δικηγόρος Αθηνών (παρά Πρωτοδίκαις).

Δημήτριος Αθ. Σκύφτας

Δικηγόρος Αθηνών (παρά Πρωτοδίκαις).

Έφη Ταλιάτου

Υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου μας

Επίσης, το γραφείο του Αντ. Φούσα συνεργάζεται και με εξωτερικούς δικηγόρους, που έχουν, σε ορισμένα θέματα, εξειδικευμένες νομικές γνώσεις, αλλά και με ειδικούς τεχνικούς συμβούλους, όπως γραφολόγους, οικονομολόγους – λογιστές, ιατροδικαστές, ψυχιάτρους, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, ειδικούς πραγματογνώμονες κ.λπ.