11/05/2016

Αντ. Φούσας: «Συγχαίρω για την κοινή απόφαση τους Φορείς της πόλης μας για το Αεροδρόμιο».

Σχετικά με το τελευταίο αίτημα των Αρχών και Φορέων της πόλης μας για το Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, αισθάνομαι την ανάγκη να προβώ στην παρακάτω δημόσια δήλωση:

«Χαιρετίζω το κοινό αίτημα των τοπικών Αρχών και Φορέων της πόλεώς μας για το Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Η κίνηση αυτή θα έπρεπε να γίνει, εδώ και 5-6 χρόνια, όταν άρχισαν τα πολλά προβλήματα το Αεροδρομίου μας, αλλά και τώρα είναι ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο. Το ότι ο Μητροπολίτης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο Δήμαρχος, όλοι οι άλλοι Δήμαρχοι του νομού μας, το Πανεπιστήμιο και οι Ξενοδόχοι εμφανίζονται ενωμένοι να διεκδικούν την επίλυση του τεράστιου προβλήματος του Αεροδρομίου μας και μάλιστα, μέσω του ίδιου του Πρωθυπουργού, αναδεικνύει το μέγεθος και το κατεπείγον του προβλήματος.

            Με την ευκαιρία πρέπει να υπενθυμίσω, ότι με δυναμική παρέμβαση προ 8-10 ετών πολλών παραγόντων του νομού μας, μεταξύ των οποίων και εμού, είχε εξασφαλισθεί πίστωση 55.000.000 € για την πλήρη ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του Αεροδρομίου των Ιωαννίνων, ώστε να γίνει διεθνές, διότι έτσι μόνο θα μπορέσει να λειτουργεί όταν ολοκληρωθεί η Ιόνια Οδός. Δυστυχώς, ανέκυψε το γνωστό πρόβλημα του εργολάβου, που είχε αναλάβει και είχε αρχίσει τις σχετικές εργασίες και μετά το ποσό αυτό, λόγω προφανώς της κρίσης, περιορίστηκε μόνο στα 22.000.000 €, χωρίς στο ποσό αυτό να συμπεριλαμβάνεται η απολύτως απαραίτητη εγκατάσταση ειδικού και κατάλληλου συστήματος αυτόματης προσγείωσης των αεροσκαφών.

            Η ως άνω παρέμβαση των Αρχών και Φορέων των Ιωαννίνων για το Αεροδρόμιό μας είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη, καθόσον, κατά την περίοδο αυτή, άλλα 14 Αεροδρόμια της χώρας δόθηκαν προς αξιοποίηση και ανακαίνιση σε γερμανική εταιρία, αλλά όχι και των Ιωαννίνων. Αυτό σημαίνει μεγάλη υποβάθμισή του, που ίσως, μετά την Ιόνια οδό, να οδηγήσει και στην κατάργησή του. Επομένως, η άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση όλων των Αρχών και Φορέων του νομού μας είναι απολύτως απαραίτητη και θα πρέπει να γίνει εντονότερη και να συμπεριληφθούν και όλοι οι βουλευτές του νομού και της Ηπείρου και ιδίως και του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.».

———-.———-