06/04/2015

«Γίνονται σοβαρές προσπάθειες για να λυθεί νομοθετικά το συνταξιοδοτικό θέμα του ΟΓΑ για τους Βορειοηπειρώτες»

Ο πρώην Υπουργός κ.Αντ. Φούσας είχε σειρά επαφών στην Αθήνα με κυβερνητικούς παράγοντες για το ανακύψαν μέγα θέμα των συντάξεων του ΟΓΑ για τους Βορειοηπειρώτες. Μεταξύ των άλλων, επισκέφθηκε το Διοικητή του ΟΓΑ κ. Δημ. Κοντό, με τον οποίο είχε μακρά συζήτηση και εξήγησε το μέγα αυτό θέμα και τις τραγικές του συνέπειες για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό. Επίσης, επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ.Κων.Τσιάρα αρμόδιο για τον απόδημο Ελληνισμό, στον οποίο επίσης έθεσε το θέμα σε όλες τις διαστάσεις και ιδίως από εθνικής πλευράς.

Από τις συζητήσεις αυτές, όπως και με άλλους αρμόδιους παράγοντες, ο κ.Φούσας, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, διεπίστωσε ότι από πλευράς της Κυβέρνησης υπάρχει πλήρης κατανόηση και ότι καταβάλλονται πολλές και συγκεκριμένες προσπάθειες για την επίλυσή του.

Πάντως, το θέμα αυτό ανέκυψε από το μνημονιακό νόμο του Νοεμβρίου του 2012, βάσει του οποίου για να χορηγηθεί μία σύνταξη στη χώρα μας θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να συντρέχουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις: α) Να έχει ο προς συνταξιοδότηση κάρτα ομογενούς, β) Να μένει πάνω από 20 χρόνια στην Ελλάδα και γ) Να μη λαμβάνει ή να μην δικαιούται άλλη σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή και βεβαίως και από το Αλβανικό κράτος. Για τον λόγο αυτό, από τις 14.342 σήμερα συνταξιούχους του ΟΓΑ Βορειοηπειρώτες, και επειδή δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις από 1/3/2013 κόπηκε στους περισσότερους η σύνταξη του ΟΓΑ.

Το θέμα αυτό, θα πρέπει ν΄ αντιμετωπισθεί και να επιλυθεί νομοθετικά από την Ελληνική Βουλή και προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και εργάζονται η Διοίκηση του ΟΓΑ και οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες.

Κατόπιν αυτών, ο κ.Φούσας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις ειλικρινείς προθέσεις των αρμοδίων παραγόντων για το μέγα αυτό θέμα των συντάξεων των Βορειοηπειρωτών και διετύπωσε την ευχή να αντιμετωπισθεί το δυνατόν συντομότερα.