13/01/2015

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΠΑΘΟΝΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΠΑΘΟΝΤΑ
Περιεχόμενα:
1. Σημειώσεις Αντ.Φούσα.
2. Υπ ́ αριθμ. 1656/2000 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. 3. Εισαγγελική πρόταση.
4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αντ.Φούσα.
5. Υπ ́ αριθμ. 1008/2001 βούλευμα του Αρείου Πάγου.
———-.———
1. Με το υπ ́ αριθμ. 1656/2000 βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών (Π.Χρ. ΝΒ σελ.57) αντιμετωπίστηκε το ιδιαίτερα σοβαρό νομικό ζήτημα του δικαιώματος άσκησης ή μη έφεσης από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος παθόντος, υπό την ιδιότητα των πολιτικώς εναγόντων, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης, που προκάλεσε το διωκόμενο έγκλημα, και όταν πέθανε ο παθών πριν από την έκδοση του απαλλακτικού βουλεύματος.
Κρίσιμο θέμα είναι, εάν ο παθών είχε δηλώσει, κατά την προδικασία, νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής. Πότε είναι κληρονομητό το δικαίωμα της πολιτικής αγωγής, και δεν είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί ρητή αυτοτελής δήλωση των κληρονόμων για συνέχιση της νομίμως δηλωθείσης παραστάσεως πολιτικής αγωγής του δικαιοπαρόχου τους. Οι εφέσεις των εκκαλούντων κληρονόμων είναι απαράδεκτες, εφόσον δεν δήλωσαν νομοτύπως και εμπροθέσμως παράσταση πολιτικής αγωγής, ως κληρονόμοι του παθόντος, ώστε να νομιμοποιούνται σε προσβολή δι ́ εφέσεως του εκκαλουμένου απαλλακτικού βουλεύματος.
Για το παραδεκτό της ασκηθείσης εφέσεως, πέραν των άλλων, θα πρέπει να προκύπτει η κληρονομική ιδιότητα μόνο από το περιεχόμενο της έκθεσης του ενδίκου μέσου, δεδομένου ότι αυτή, δεν μπορεί να συμπληρωθεί εκ του περιεχομένου άλλου εγγράφου, το οποίο στερείται των νομίμων προϋποθέσεων του εν λόγω ενδίκου μέσου.
Το παραπάνω βούλευμα, που είναι ιδιαίτερης νομικής και πρακτικής σημασίας, επικυρώθηκε με το υπ ́ αριθμ. 1008/2001 βούλευμα του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου (Π.Χρ. Ν.Β. σελ.346), με το οποίο απερρίφθη αίτηση αναιρέσεως του επιχειρήσαντος να παραστεί, ως πολιτικώς ενάγων, κατά του προαναφερθέντος εφετειακού βουλεύματος. Ειδικότερα, απερρίφθη η ασκηθείσα αναίρεση, διότι δεν αναφερόταν στο αναιρετήριο η ιδιότητα του αναιρεσείοντος.
Ενδιαφέρουσα είναι και η κατωτέρω δημοσιευόμενη σύμφωνη πρόταση του Αντιεισαγγελέως Εφετών Κ.Νίκα προς το ανωτέρω Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, όπου περιέχεται και πλούσια νομολογία.
Για το ίδιο θέμα και ειδικότερα επί του εφετειακού βουλεύματος, δημοσιεύονται (Π.Χρ. Ν.Β./2002 σελ.59) ειδικές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του δικηγόρου Αθηνών Αντωνίου Γρ.Φούσα, οι οποίες, λόγω της σοβαρότητας του νομικού ζητήματος συμπεριλαμβάνονται και αυτές στην παρούσα εργασία.
———–.———-
2. ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. Βουλεύματος 1656/2000
(Π.Χρ. ΝΒ σελ.57)
Δικαστές: Δ. Καπτανής, Πρόεδρος, Φ.Καϋμενάκης και Γ.Χρυσικός Εισαγγελεύς: Κ.Νίκας, Αντεισαγγελεύς
……………………………
…………………………….
(κείμενο)
———–.———
3. Η σύμφωνη πρόταση του Αντεισαγγελέως Εφετών Κ.Νίκα έχει ως εξής:
……………………… ……………………….. ………………………
(κείμενο)
—————–.—————
4. ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ του Αντωνίου Γρ.Φούσα, δικηγόρου Αθηνών, που δημοσιεύτηκαν στα ως άνω Ποινικά Χρονικά για το θέμα αυτό, έχουν εξής:
………………………………… ……………………………………………………………….».
(κείμενο)
————.————-
5. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Αριθμ. 1008/2001 (σε Συμβούλιο) Προεδρεύων Αντιπρόεδρος: Ε.Κρουσταλάκης Εισηγητής Αρεοπαγίτης: Α.Παπαθεοδώρου Εισαγγελέας: Χ.Αναστασόπουλος
(κείμενο)
———-.———-

Λήψη αρχείου