Το μεγάλο σκάνδαλο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Κατά την περίοδο αυτή χειρίζομαι, ως πολιτική αγωγή, τη γνωστή υπόθεση της Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΑΣΠΙΣ – ΠΡΟΝΟΙΑ», με χιλιάδες πολίτες ως θύματα.