Συνήγορος των οικογενειών των αξιωματικών του Στρατού, που πνίγηκαν κατά την εκπαίδευσή τους

Επίσης, χειρίστηκα κατά το έτος 2000, ως πολιτική αγωγή, την τραγική υπόθεση των πνιγέντων κατά την άσκηση και εκπαίδευση δύο νέων αξιωματικών του Στρατού. Η Ελληνική Δικαιοσύνη  (Στρατοδικείο και Διοικητικά Δικαστήρια) δικαίωσε πλήρως τους οικείους των θυμάτων και κατεδίκασε τους υπεύθυνους αξιωματικούς, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώθηκε σε σχετικές αποζημιώσεις των οικείων των θυμάτων.