Υπόθεση των δύο πυροσβεστών που σκοτώθηκαν, λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος του υπηρεσιακού οχήματος

Ομοίως χειρίστηκα την υπόθεση των κατά το έτος 1999 τραυματισθέντων θανάσιμα, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, νέων πυροσβεστών Α. Μπ. και Π. Σκ. Ήταν από τις πλέον πολύκροτες δίκες και αποδείξαμε (μαζί με τον πατέρα του πρώτου), ότι ο θάνατος των δύο νέων πυροσβεστών οφειλόταν σε κατασκευαστικό ελάττωμα του πυροσβεστικού οχήματος εκ μέρους της αυτοκινητικής βιομηχανίας και επίσης, αποδείξαμε και τη μεγάλη ευθύνη των προϊσταμένων και ανώτερων αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε πολυετείς φυλακίσεις. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Αυτοκινητοβιομηχανία υποχρεώθηκαν με σχετικές δικαστικές αποφάσεις σε ανάλογη αποζημίωση των οικείων των τραγικών θυμάτων.