Συνήγορος του διαβόητου Ρωχάμη

Χειρίστηκα, επίσης, τις ποινικές υποθέσεις του γνωστού Βαγγέλη Ρωχάμη, από το 1980 έως το 1989 (Έπαψα με πρωτοβουλία μου να χειρίζομαι τις υποθέσεις του, όταν το έτος 1999 συμμετείχα στις τότε Κυβερνήσεις).

Y Roxami 1Y Roxami 2