Υπόθεση ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Χειρίστηκα και χειρίζομαι τη γνωστή και πολύκροτη υπόθεση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

Y omologon 1 Y omologon 2