Υπόθεση ΔΑΝΕ Ρόδου

Κατά τα έτη 1996-1997 χειρίστηκα στη Ρόδο, ως υπερασπιστής, την πολύ μεγάλη υπόθεση της ΔΑΝΕ Ρόδου, με κατηγορούμενο τον Πρόεδρό της.