Εταιρεία Δολοφόνων

Ομοίως, χειρίστηκα την πολύκροτη και πρωτοφανή υπόθεση στα παγκόσμια δικαστικά χρονικά, ως συνήγορος του Συμβολαιογράφου, της γνωστής ως «Εταιρίας Δολοφόνων» (1987-1988).