24/06/2016

Θετικά και αρνητικά της πρότασης της Ν.Δ. για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

Το κόμμα της Ν.Δ. είχε κάνει ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος επί Προεδρίας Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα η πρόταση αυτή κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με τo άρθρ. 110 του Συντάγματος, αλλά λόγω έκτακτης διάλυσης της Βουλής το Δεκέμβριο του 2014, δεν ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την Αναθεώρηση.

Ο νέος Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης είχε, επίσης, κάνει ολοκληρωμένη πρόταση, τόσο όταν προσφάτως μίλησε σε σχετική εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, αλλά και σε σχετική εκδήλωση στο τελευταίο Συνέδριο της Ν.Δ.

Ήδη δε, η νέα Επιτροπή της Ν.Δ., εγχείρισε, όπως δημοσιεύτηκε στον Τύπο, στον Κυριάκο Μητσοτάκη νέα πρόταση με τις προς αναθεώρηση διατάξεις, η οποία, όμως έχει βασικές και ουσιώδεις διαφορές, τόσο από τις εξαγγελίες του Αντ. Σαμαρά, όσο και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία, και για την ολοκλήρωσή της, προεχόντως, απαιτείται δημόσιος και υπεύθυνος διάλογος μεταξύ των κομμάτων (μέσα και έξω από τη Βουλή), της κοινωνίας, των ειδικών επιστημονικών φορέων, των επιστημόνων και γενικώς και των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά και επειδή έχω ασχοληθεί επί πολύ με το θέμα της αναθεώρησης, και επιπλέον, ως βουλευτής, συμμετείχα σε τρεις αναθεωρητικές διαδικασίες στη Βουλή και μάλιστα ως εισηγητής σε πολλές από τις προς αναθεώρηση διατάξεις, αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη, στα πλαίσια ενός δημοσίου διαλόγου, να κάνω, ορισμένες, κατά τη γνώμη μου, χρήσιμες επισημάνσεις, με μοναδικό σκοπό να συμβάλλω στη βελτίωση της πρότασης του κόμματός μου, και συγκεκριμένα:

Κατ΄ αρχάς, επιθυμώ να επισημάνω τις θετικές διατάξεις της πρότασης αυτής και αυτές, όπως είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι:

 1. Η διασφάλιση της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα θητείας της Βουλής και η αφαίρεση της δυνατότητας διάλυσής της, είτε με την επίκληση εθνικού θέματος «εξαιρετικής σημασίας», είτε λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
 2. Η κατάργηση του άρθρ. 86 Σ, σχετικά με την ποινική ευθύνη των Υπουργών.
 3. Η βουλευτική ασυλία να καλύπτει μόνο πολιτικές δραστηριότητες των βουλευτών.
 4. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, χωρίς ν΄ αλλάξει ο τρόπος της εκλογής του και επίσης να μη διαλύεται η Βουλή κατά τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 5. Η πρόβλεψη ενός σταθερού και ασφαλούς φορολογικού και ασφαλιστικού περιβάλλοντος.
 6. Η κατάργηση του μονοπωλίου της Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης.
 7. Η καθιέρωση απλούστερης διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος.

Αυτές είναι οι σπουδαιότερες θετικές προτάσεις εκ μέρους της Ν.Δ. των προς αναθεώρηση διατάξεων, αν και θα περίμενα η διατύπωσή τους να είναι περισσότερο σαφής, για να μπορέσει να γίνει ουσιαστικός και χρήσιμος διάλογος.

Πρέπει, όμως, να επισημάνω, ότι υπάρχουν προτεινόμενες διατάξεις, που είναι τελείως αντίθετες με προηγούμενες εξαγγελίες των αρχηγών της Ν.Δ. ή άλλες παραλείπονται εντελώς και επομένως τα στοιχεία αυτά τα θεωρώ αρνητικά, και συγκεκριμένα:

 1. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, όπως προτείνεται, η θητεία της Βουλής να γίνει 5ετής, ενώ σήμερα είναι 4ετής. Αυτό ιδίως σήμερα, αλλά και για το μέλλον, που οι πολιτικές συνθήκες αλλάζουν ταχύτατα και ο κυρίαρχος λαός πρέπει να μπορεί ν΄ αποφασίζει κυρίαρχα και σε τακτικότερα χρονικά διαστήματα.
 2. Δεν διαλαμβάνει έτσι η νέα πρόταση της Ν.Δ. σχετική ρύθμιση στο άρθρ. 29Σ για την πλήρη διαφάνεια των κομμάτων και των πολιτικών.
 3. Δεν κάνει καμία αναφορά για τη μείωση ή μη του αριθμού των βουλευτών.
 4. Δεν υιοθετεί την άποψη για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτού και υπουργού και για τη διάκριση των εξουσιών και αυτό παρά το ότι τη ρύθμιση αυτή την έχουν εξαγγείλει και έχουν δεσμευθεί, τόσο ο Αντ. Σαμαράς, όσο και ο Κυρ. Μητσοτάκης.
 5. Δεν ασχολείται η πρόταση αυτή της Ν.Δ. καθόλου με τη διαδικασία επιλογής των Ηγεσιών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας.
 6. Δεν προβλέπει την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου.
 7. Δεν προβλέπεται η λειτουργία «Συμβουλίου Δημοκρατίας», το οποίο θα είναι παρά τω προέδρω της Δημοκρατίας και θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
 8. Τέλος, δεν προβλέπεται η αναθεώρηση του άρθρου 106 του Συντάγματος για τον τρόπο παρέμβασης του Κράτους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου επί της γνωστοποιηθείσης νέας πρότασης της Ν.Δ., με μοναδική πρόθεσή μου, να λάβω μέρος στο δημόσιο διάλογο για ένα τόσο σοβαρό θέμα και για να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο, λιτό, δημοκρατικό και ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ